Genel Kullanım Sözleşmesi

Mobilyamakinalari.com'un Yetkileri
mobilyamakinalari.com verdiği hizmetleri istediği zaman kısmen veya tamamen durdurabilir. Bu durumda mobilyamakinalari.com'un üyelere veya 3.şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur.
mobilyamakinalari.com sitenin genel şartlarına uymayan teklifleri verenlerin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir, üyeliği iptal edilen şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Fakat iptal işlemi kullanıcıların üyelikleri döneminde gerçekleştirdikleri icraatların sona erdiği anlamına gelmez.

mobilyamakinalari.com ilave servisler açabilir, mevcut hizmetlerini değiştirebilir ve istediği hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir.
mobilyamakinalari.com bu sözleşmenin bütün maddelerini değiştirebilir, uygun gördüğü değişiklikleri yapabilir, maddeler ilave edebilir. Bu halde üye bilgilendirilip yeniden onayı istenecektir.

Uygulanacak Hükümler ve Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri
Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda mobilyamakinalari.com'un kayıtları geçerli olacaktır. Üye mobilyamakinalari.com'un kayıtlarına itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
Bu sözleşme ile doğabilecek bütün itilaflarda önce bu anlaşmadaki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde T.C kanunları uygulanacaktır.
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.
mobilyamakinalari.com istediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Scroll to top